نمایش رزومه
اطلاعات شخصی
نام:محسن
نام‌خانوادگی:قمرزاده
تاریخ تولد:1359/07/19
کشور محل تولد: ایران
استان محل تولد:خوزستان
تخصص و سوابق علمی
 • تخصص اصلی: فقه و اصول
 • سوابق علمی:
 • سطح 3 رشته تخصصی تفسیرو علوم قرآن , حوزه علمیه قم , 1392
 • دکترا قرآن و حدیث , علوم تحقیقات تهران , 96
آشنا به زبان‌های
 • آشنا به زبان فارسی در سطح خوب
 • آشنا به زبان عربی در سطح خوب
سوابق کاری
 • پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ، محقق ، تا کنون
 • موسسه قرآنی تمهید ، معاون آموزش ، تا کنون
 • موسسه عالی معصومیه خواهران ، مصاحبه گر ، تا کنون
 • دانشگاه پیام نور قم ، مدرس تاریخ حدیث ، تا کنون
 • چیام نور قم ، مدرس تاریخ تفسیر ، تا کنون
 • دانشگاه مفید ، مدرس علوم قرآن ، تا کنون
 • حوزه قم ، مدرس ادبیات ، تا کنون
 • مدرسه معصومیه ، مدرس علوم قرآن ، تا کنون
 • حوزه علمیه ، مدرس فقه ، تا کنون
 • حوزه علمیه ، مدرس نقد تصوف ، تا کنون
 • دانشگاه پیام نور ، مدرس بلاغت ، تا کنون
 • دانشگاه پیام نور ، مدرس مبانی نقد حدیث ، تا کنون
آثار و تالیفات
 • مقاله نقد نظریه انحصار معجزه پیامبر(ص)در قرآن با رویکرد به تفاسیر معاصر , نویسنده , پژوهشهای قرآنی , 94/4
 • مقاله نقد مقاله مادلونگ با عنوان (علی الرضا) , نویسنده , سفینه 42 , 00/0/0
 • مقاله معرفی تفسیر همگام با وحی , نویسنده , , 00/0/0
 • مقاله چهره های قرآنی , نویسنده , روزنامه ایران , 00/0/0
 • مقاله چهره های قرآنی(آیه الله جوادی) , نویسنده , روزنامه ایران , 00/0/0
 • مقاله چهره های قرآنی(آیه الله سبحانی) , نویسنده , روزنامه ایران , 00/0/0
 • مقاله چهره های قرآنی (آیه الله مکارم) , نویسنده , روزنامه ایران , 00/0/0
 • مقاله چهره های قرآنی(محمد باقر حجتی) , نویسنده , روزنامه ایران , 00/0/0
 • مقاله چهره های قرآنی(آیه الله قرشی) , نویسنده , روزنامه ایران , 00/0/0
 • مقاله چهره های قرآنی(سید محمد علی ایازی) , نویسنده , روزنامه ایران , 00/0/0
 • مقاله زندگی علمی امام سجاد ع بعد قرآنی , نویسنده , مجموعه مقالات همایش امام سجادع , 94
 • مقاله علل انحطاط مسلمین در اندیشه امام خمینی ره , نویسنده , مجموعه مقالات همایش امام دانشگاه لامرد , 93
 • کتاب مهارت های بیان تفسیر سوره های قرآن , محقق , موسسه تمهید , 1393
 • کتاب تلخیص کتاب نقد شبهات پیرامون قرآن , تلخیص کننده , , 0
 • کتاب روایات تفسیری امام سجاد(ع) , نویسنده , موسسه نبا , 94
 • کتاب تفسیر الاثری الجامع , محقق , پإ , 0
 • کتاب آشنایی با منابع پژوهشهای قرآنی , نویسنده , موسسه التمهید , 94