مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محسن
نام خانوادگی:قمرزاده
پست الکترونیک:ghamarzadehm@gmail.com
نخصص ها:فقه و اصول ، تفسیر ، علوم قرآنی

زندگی نامه

به نام خدا

اینجانب محسن قمرزاده متولد 59 متولد شهرستان دزفول می باشم. پس از اخذ مدرک دیپلم  وارد حوزه علمیه شدم و دو سال اول حوزه را در استان خوزستان گذارنده و سپس به حوزه علمیه قم وارد شدم. سطح یک را در مدرسه صدوقی و سطح 2 و 3 را در محضر اساتید گرانقدر در مدرسه گلپایگانی و فیضه گذراندم و از محضر اساتیدی چون علم الهدی، خداکرمی، حسینی آملی، جاویدی و ..بهره بردم. و دروس خارج فقه و اصول را نیز در درس آیات عظام مکارم، هاشمی شاهرودی و نیز اساتید گرانقدر بهجت پور و عابدی شرکت نموده ام و هم اکنون نیز در حال تلمذ هسنم. همزمان با دروس معمول حوزه سطح2 و 3 را در رشته تفسیر و علوم قرآن به پایان رساندم. و در رشته قرآن و حدیث در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران دوره دکتری خود را به اتمام رساندم و در تابستان 96 رساله خود را دفاع کردم. و در کنار تحصیل سالهاست در موضوعات ادبیات؛ فقه، تفسیر و علوم قرآن مشغول تدریس در حوزه و دانشگاه می باشم. و در حوزه پژوهش نیز بالغ بر شش کتاب و بیست مقاله نوشته ام که در مجلات مختلف علمی و همایش های بین المللی به چاپ رسیده اند.