نقد نظریه انحصار معجزه پیامبر(ص)در قرآن با رویکرد به تفاسیر معاصر
47 بازدید
محل نشر: پژوهشهای قرآنی
نقش: نویسنده
سال نشر: 94/4
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی