روایات تفسیری امام سجاد(ع)
38 بازدید
ناشر: موسسه نبا
نقش: نویسنده
سال نشر: 94
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب شامل روایات تفسیری امام سجاد ع در چهلر موضوع عقاید، اخلاق، قصص و احکام می باشد و در هر روایات پس از تحلیل روایت به گونه روایات نیز اشاره شده است.