آشنایی با منابع پژوهشهای قرآنی
78 بازدید
ناشر: موسسه التمهید
نقش: نویسنده
سال نشر: 94
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب مشتمل بر معرفی انواع منابعی هست که به نوعی در پژوهش و فهم قرآن دخالت دارد. کتاب برای مخاطبان کارشناسی و مربیان نوشته شده است.